Menyu

Bakı Pivə ASC- Elan

“BAKI-PİVƏ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN

2021-ci maliyyə ili üzrə illik idarəetmə hesabatı

 

1.    emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi

“BAKI-PİVƏ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

“BAKI-PİVƏ” ASC

Qeydiyyat tarixi: 12/02/1999

VÖEN 1000052331

2.    emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer

Hüquqi ünvan: AZ0100, ABŞERON RAYONU, XIRDALAN ŞƏHƏRİ, ŞAMAXI ŞOSSESİ (XIRDALAN), ev.1

Faktiki ünvan: AZ0100 ABŞERON RAYONU XIRDALAN ŞƏHƏRİ ŞAMAXI ŞOSSESİ (XIRDALAN) ev.1

3.    emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları

Olmayıb

4.    emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar

Olmayıb

5.    emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati- hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti

Yoxdur

6.    emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı

Emitent şirkətlər qrupunun hissəsi deyil

7.    emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri

Fəaliyyət göstərmir, daşınmaz əmlakı icarəyə verir

8.    emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri

Yoxdur

9.    emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər;

Fəaliyyət göstərmir, daşınmaz əmlakı icarəyə verir

10.  emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;

1 nəfər işçi var; heç bir dinamika olmayıb

11.  emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı

Müşahidə Şurasının üzvləri: Lehman Lars (sədr), Mleczko Marcin Aleksander, Rogaçevskiy Anton Lvoviç

 

İcra orqanı: Baş direktor Vyaçeslav Maltsev

12.  emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayılıqda sayı

Hüquqi şəxs - XXXX – XXXX səhm

Fiziki şəxslər  - XXXX səhm

Geri satın alınmış – XXXX səhm

Fiziki şəxslər – 294 nəfər

Hüqüqi şəxslər – 1 nəfər

13.  emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı

 

XXXX

VOEN XXXX, XXXX səhm, 91.0309% payı nizamnamə kapitalında

 

14.  nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı)

XXXX

XXXX, XXXX səhm, 91.0309% payı nizamnamə kapitalında

15.  emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

 

15.1.            yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan)

 

 

 

15.2.           ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar

 

 

 

 

15.1.     15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri: 01 aprel  2022-ci il, onlayn şəkildə, Teams proqramı ilə

 

 

15.2.     15.2. Yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar:

 

·        Ümumi Yığıncağın sədrinin və katibinin seçilməsi;

·        Hesablama Komissiyasının buraxılması və yeni üzvlərin seçilməsi;

·        Təftiş Komissiyasının buraxılması və yeni üzvlərinin seçilməsi;

·        Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının üzvlərinin və sədrinin seçilməsi;

·        Cəmiyyətin 2021-ci maliyyə ili nəticələrinə aid olan hesabatların, mühasibat balanslarının, Cəmiyyətin 2021-ci il üçün mənfəət və zərər hesablarının təsdiq edilməsi;

·        2021-ci maliyyə ilinin nəticələri üzrə illik dividendlərin ödənilməsi.

 

16.  emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı- ayrılıqda göstərilir):

 

16.1.           investisiya qiymətli kağızın növü və forması

 

16.2.           investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi

 

16.3.           investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri

 

16.4.           investisiya qiymətli kağızlar buraxılışınıın məcmu nominal dəyəri

 

16.5.           hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir)

 

16.6.           faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda – istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi

 

16.7.           investisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda)

 

 

 

 

16.1. Adi adlı səhm, sənədsiz

 

16.2. Dövlət qeydiyyat nömrəsi: AZ1001013445

 

 

16.3. Miqdar – 1235224 ədəd; səhmin nominal dəyəri – 2 AZN;

 

 

16.4. Məcmu nominal dəyəri – 2470448 AZN;

 

 

16.5. Ümümi ödənilmiş dividendlərin məbləği 0.00 manat

 

 

 

 

16.6. Yoxdur

 

 

 

16.7. Yoxdur

17.  emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

 

17.1.           əqdin məbləği

 

17.2.           hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi

 

 

 

17.1. Yoxdur

 

17.2 Yoxdur

18.  emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə məlumatlar:

 

18.1.           bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği

 

18.2.           aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət əlaqəsi

 

 

 

18.1 Yoxdur

 

18.2 Yoxdur

19.  illik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi

01 aprel 2022-ci il

20.  hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat

https://carlsbergazerbaijan.az/az/xabarlar-1/baki-piva-asc-elan/

 

Müstəqil Auditorun Hesabatı-Bakı-Pivə ASC-2021(1) 

Əlaqə

Lütfən suallarınızla müraciət edin

Korporativ Ünsiyyətlər üzrə Rəhbər

Lalə Əfəndi

Tel +99412 3420900; +994502867664 Email [email protected]