Menyu
elephant-gate.jpg

Tenderlərdə iştirak et

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “avtomobillərin sığortası” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “vaxtı keçmiş məhsulların utilizasiyası” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Tullantıların daşınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “UPS (kəsintisiz enerji təchizatı) alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “İşçilərin daşınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “kimyəvi maddələrin alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtomobillər üçün yanacağın alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtomobillərin texniki təmiri” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “CO2 alışı” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Karbon qazı stansiyasının modernləşdirilməsi, kömür sütunlarının alınması və quraşdırılması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “soyuducu avadanlıqlara servis xidmətlərinin göstərilməsi” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Könüllü tibbi sığorta” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Şəkər tozu alışı” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “fosfor turşusunun alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Tikinti və təmir işləri” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Yükləmə platformaları üçün əlavə hissələrinin alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Elelktrikli transpaletlərin alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Böyük SİP stansiyasında Ventilyasiya sisteminin quraşdırılması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtomatik qapıların quraşdırılması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Tikinti və təmir işləri” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “CIP stansiya çənlərində platformaların və silindrik-konusvari çənlərdə pilləkənlərin reyslərinin hazırlanması və quraşdırılması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Çap məhsullarının alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Yuyucu vasitələrin alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda Zədələnmiş paletlərin təmiri  ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]» elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Nəqliyyat daşımaları” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Tikinti və təmir işləri” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Sərfiyyat mallarını alışı” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Texniki qazların alışı” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Dəftərxana mallarının alışı” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtomobillər üçün yağların alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtoemalatxana üçün alətlərin və sərfiyyat mallarının alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtoyükləyicilər üçün ehtiyat hissələrinin alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Dezinfeksiya xidmətləri” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtoyükləyicilər üçün rampaların alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Keyterinq xidmətləri” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Tikinti və təmir işləri” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “istehsalat binasının havalandırma sistemini yay mövsümünə hazırlamaq məqsədi ilə yuyulub təmizlənməsi, qurudulması və işə buraxılması xidməti” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Elektrik avadanlıqlarının yoxlanılması, transformator təmiri və qəza işləri” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Qazanların, təzyiqli gəmilərin, təhlükəsizlik klapanlarının və təzyiq boru kəmərlərinin yoxlanılması 2022” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avadanlıqların kalibrovkası xidməti 2022” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Çap məhsulları və dəyirmi stikerlər” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Texniki təhlükəsizlik deklorasiyanın hazırlanması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Qaz və ammiak detektorarının quraşdırılması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Yanğınsöndürmə avadanlıqlarının alınması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Ventilyasiya sisteminin quraşdırılması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Sərfiyyat mallarının alışı” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Baltika 0 hədiyyəliyi” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Taxta materialından vitrin alışı” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Marketinq üçün karton məhsulları” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda ““Nalco” reagentlərin alışı” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “2022-ci il üçün elektrik mühərriklərinin təmiri” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Tikinti və təmir işləri” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “2022-ci il üçün məişət kondisionerlərinin texniki baxışı və xidməti” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “2022-ci il üçün məişət kondisionerlərinin alınması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “İşçi heyyətin daşınması 2022” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Məişət və təhlükəli tullantıların daşınması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Sərfiyyat mallarının alışı” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtomobillərin icbari və kasko sığortası” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “CO2 alışı” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Noutbuklar və periferik qurğuların” alışı ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtomobillərin texniki servisi” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Propan balonlarının alışı” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Reklam materiallarının ticarət obyektlərinə daşınması (işçilər daxil)” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Xüsusi avadanlıqların xidməti” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avro paletlərin alınması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “İşçilər üçün könüllü tibbi sığorta” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Lazer tarix vuran maşını” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Yararsız paletlərin təmir olunması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Yanğın söndürmə qaz detektorlarının quraşdırılması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Ofisin təmiri üçün dizayn və plan layihəsinin hazırlanması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Şəkər tozu və tablet duz alışı” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda şirkətə Kreativ (adaptasiya) xidmətlər göstərmək üçün tədarükçü seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda şirkətə PR xidmətləri göstərmək üçün tədarükçü seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Dezinfektorların spirtlə birgə alınması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda şirkət tərəfindən istifadə olunan Çəngəlağız yükləyiciləri satışa çıxarılıb. Sayı 3 əddəddir. Satışla əlaqədar bütün suallar  [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda su sayğaclarının alınıb quraşdırılmasına    dair tender  elan edilir.  Tenderlə əlaqədar bütün suallar  [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Tikinti və təmir işlərinə dair tender  elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar  [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur ;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda anker nöqtələrinin quraşdırılması üçün tədarükçü seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Pet xəttində lotkilərin quraşdırılması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “bir dəfəlik plastik qabaların alışı” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “taxıl nəqli xəttinin quraşdırılması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “taxıl nəqli laiyəsinin həyata keçirilməsi” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “dəftərxana ləvazimatlarının alışı” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “yanğınsöndürənlərə yanacaq doldurulması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “İçməli suyun alınması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Sərfiyyat materiallarının alınması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Suyun təkrar istifadəsi üçün avtomobil emalatxanasında təmizləyici qurğunun quraşdırılması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Tikinti və təmir işləri” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda plastik qiymət etiketinin tutacaqlarının istehsalı və tədarükü üçün tədarükçü seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda roliklərin adaptasiyası xidmətləri üçün tədarükçü seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Ketrinq xidmətləri” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “MYCOM kompressorlarının təmiri və servisi xidməti” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtoyükləyicilər üçün ehtiyat hissələrinin alınması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “qazanların, təzyiqli qabların, təhlükəsizlik klapanlarının və boru kəmərlərinin istismarı və yoxlanılması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “sərfiyyat materiallarının alınması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “kalibrləşmə işlərinin aparılması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda Bkoker xidmətləri üçün tədarükçü seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda Brend Piar xidmətləri üçün tədarükçü seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda BTL xidmətləri üçün tədarükçü seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Tikinti və təmir işləri” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Elektrikli transpaletlər” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “splinkerlərin quraşıdırılması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Elektrik kabellərin təmiri” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Havalandırma sisteminin yenilənməsi” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Elektrikqaldırıcının alınması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda G-40 siropunun istehsalı və təchizatı üçün tədarükçü seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda kimyəvi maddələrin (süd turşusu, kalsium xlorid, kostik soda, azot turşusu, xlorid turşusu və sodyum hidroxlorid) istehsalı və təchizatı üçün tədarükçü seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Şəkər tozu və tablet duz alımı” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Kohnə Avtomobillərin servis xidməti” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Bir dəfəlik plastik qabların alışı” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “spirtli dezinfeksiya məhsulunun alınması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtomobillərin sığortası 2021” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Tikinti işləri üçün layihə planının hazırlanması” ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda şirkətin əməkdaşları üçün Könüllü Tibbi Sığorta ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “məişət kondisionerlərinin alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC taxıl məhsullarının saxlanılması üçün tədarükçü seçiminə dair tender elan edir.  Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Sərfiyyat materiallarının alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “tikinti işləri” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Sıradan çıxmış elektrik mühərriklərinin təmir olunması üçün illik müqavilə xidməti” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtoyükləyicilər üçün ehtiyat hissələrinin alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda topoqrafik materialların istehsalı və təchizatının yerinə yetirilməsi üçün təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda Carlsberg Azerbaijan-ın partnyorları üçün yеnil il hədiyyələrinin istehsalı və təchizatının yerinə yetirilməsi üçün təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda keramik fincan istehsalı və təchizatının yerinə yetirilməsi üçün təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda korporativ suvenirlərin istehsalı və təchizatının yerinə yetirilməsi üçün təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda PİAR xidmətlərinin yerinə yetirilməsi üçün təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “tikinti işləri” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “zavodun və ayrıca soyuducu kompressor sahəsinin (kommunikasiya xətləri və bağlayıcı-qoruyucu klapanlarla birlikdə) tam işci layihələrinin elektron və kağız üzərində hazırlanması xidməti” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “sərfiyyat materiallarının alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda soyuducu və süzmə avadanlıqlarının texniki təmiri üçün təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan  MMC  СО2 qazının alınmasına dair tender elan edir.  Tenderlə əlaqədar bütün sualları [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan pivə istehsalı zavodunda Tikinti təmir işlərinə  dair  tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur ;

 

 • Carlsberg Azerbaijan pivə istehsalı zavodunda “Yarımstansiyada kondensatorların dəyişilməsinə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur ;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda virtual ekskursiya portalı yaratmaq üçün təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda nüfuzun araşdırılması görə təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “laboratoriya reaktivlərinin alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “havalandırma sisteminin yenilənməsi” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “tikinti-təmir işləri” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda stend istehsalı və tədarükünə görə təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “zavod ərazisində ümumi sahəsi 277 m2 olan, iki ədəd 145 m2 və 131 m2 sahəsi olan texniki su anbarlarının daxili səthlərinin PVC membranlı izolyasiya ilə bağlanması üçün xidmət göstərilməsi” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “sərfiyyat materiallarının alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda 2020—ci il üçün soyuducu avadanlığı üçün plastik parazit rəflərin istehsalı və tədarükünə görə təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “dəftərxana mallarının alışı” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işləri” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “qəza zamanı ammiak tullantısı üçün planın hazırlanması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda 2020—ci il üçün çap materiallarının istehsalı və tədarükünə görə təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “yanğınsöndürücülərin doldurulması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “yanğın əleyhinə avadanlığın alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “sərfiyyat materiallarının alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda 2020—ci il şüşə qablar üçün silikon lövhələrin istehsalı və tədarükünə görə təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda 2020—ci il butulka üçün şarfların (Carlsberg) istehsalı və tədarükünə görə təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda 2020—ci il üçün tekstil köynəklərinin (polo) istehsalı və tədarükünə görə təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “avtoyükləyicilər üçün təkərlərin alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda 2020-2021-ci illər üçün BTL xidmətləri üzrə təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda 2020—ci il üçün koster istehsalı və tədarükünə görə təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda tikinti təmir işləri ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda ketrinq xidmətləri ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Laboratoriya reagentlərinin alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Laboratoriya ehtiyacları üçün azot qazının alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC şirkəti Azərbaycan ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə hazır məhsulun çatdırılması xidməti üzrə tender elan edir. Ətraflı məlumat electron [email protected] ünvanına müraciət edərək əldə etmək olar;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “ölçmə və idarəetmə vasitələrinə kalibrləmə xidmətlərinin göstərilməsi” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “ekologiya monitorinqi” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda keg və hazır məhsul etiket təchizatçısının seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Sərfiyyat materiallarının alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar  [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Carlsberg Azerbaijan MMC-nin məişət kondisionerlərinə texniki baxış və qulluq” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtoyükləyicilərin ehtiyyat hissələrinin alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda Avtomobillərin təmiri” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Avtomobillərin icbari və kasko sığortası” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Sürtgü məhsullarının alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Məişət və təhlükəli tullantılarının daşınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Şirkət işçilərinin daşınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda Alətlər, ehtiyyat hissələri və tikinti materiallarının alınması” ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC şirkəti 3PL xidməti üzrə partnyorların seçilməsinə dair tender elan edir. Ətraflı məlumat electron [email protected] ünvanına müraciət edərək əldə etmək olar;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC  pivə istehsalı zavodunda Hazır məhsul anbarlarında cədvəl çərçivələrinin quraşdırılması  - WMS layihəsi ilə  əlaqədar tender elan edilir.Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected] electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Təhlükəsizlik sistemlərinin quraşdırılması. Hündürlükdə işlər”-ə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar  [email protected]  electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azərbaycan MMC pivə istehsalı zavodu dəmir-beton təməlin hazırlanması və 125 m3 çənin quraşdırılması ilə  əlaqədar tender elan edir.Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]   elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azərbaycan MMC pivə istehsalı zavodunda avro palletlərin təmiri ilə əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azərbaycan MMC pivə istehsalı zavodu  avro palletlərin alınması  ilə  əlaqədar tender elan edir.Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda FHN-nin göstərişinə əsasən ildə 1 dəfə olmaqla hər il, Lisenziyalı təşkilat tərəfindən qoruyucu klapanların yoxlanılması və təmiri ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə zavodunda avtomobillərin dayanacağının asfaltlanması ilə əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC  pivə istehsalı zavodunda FHN-nin göstərişinə əsasən ildə1 dəfə olmaqla hər il, Lisenziyalı təşkilat tərəfindən Buxar qazanlarının ,tüstü borusunun və təzyiq altında işləyən tutumların ultrasəs müayinəsi və defektoskopiyası ilə  əlaqədar tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  electron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda kreativ xidmətlər üzrə şirkətin seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 •  Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda reklam roliklərini adaptasiyası üzrə şirkətin seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda suvenir reklam materiallarının istehsalı və təchizatı üzrə şirkətin seçiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda avtomobil təmiri sexində təmirə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda satışa yararsız hazır məhsulların utilizasiya olunması dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda СО2 qazının alınmasına dair tender  elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar  [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda dəmir yolu daşınmaları üzrə ekspedisiya xidmətlərinə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar  [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda şirkətin əməkdaşları üçün xüsusi qeyim alışına   dair tender  elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar  [email protected]   elektron ünvanında qəbul olunur ;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda kimyəvi məhsulların alınmasına dair tender  elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar  [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur ;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda Mühərrikıərin sarğı olunmasına   dair tender  elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar  [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur ;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda “Sərfiyyat materiallarının alınmasına dair tender  elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar  [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda Zavodun ərazisinin və tikililərinin elektron layihəsinin (AUTOCAD proqramında) hazırlanmasına dair tender  elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar  [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azərbaycan MMC  pivə istehsalı zavodunda  idarə binasında 1-ci  və 2-ci mərtəbələrdə yerləşən çay otaqlarında arakəsmələrin işlənməsinə dair  əlaqədar tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar  [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivəistehsalı zavodunda reklam bayraqlarının istehsalı üçün təchizatçı seçiminə dair tender elan edilir. Tender ilə bağlı bütün suallar üçün [email protected]  ünvanına müraciət edə bilərsiniz;

 

 • Carlsberg Azerbaijan hüquqi xidmətlərə dair tender elan edir. Ətraflı məlumatı [email protected]  ünvanına müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz;

 

 • Carlsberg Azərbaycan MMC pivə istehsalı zavodunda  sərfiyyat materiallarının alınmasına dair  tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  eleкtron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC, Hədiyyə paketlərinin istehsalına və təchizatına dair tender elan edilir. Tender ilə bağlı bütün suallar [email protected]  elektron ünvanına qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azərbaycan MMC Mini-holderlərin  istehsalına və təchizatına dair tender elan edilir. Tender ilə bağlı bütün suallar [email protected]  elektron ünvanına qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azərbaycan MMC  pivə istehsalı zavodunda  2019-cu ilədək offset (poliqrafiya)   çapının alışına dair tender elan edilir . Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Сarlsberg Azərbaycan MMC  pivə istehsalı zavodunda  2019-cu ilədək tekstil məhsullarının alışına dair tender elan edilir . Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]   elektron ünvanında qəbul olunur ;

 

 • Сarlsberg Azərbaycan MMC  pivə istehsalı zavodunda  Laboratoriya üçün reaktiv və reagentlərinin  alışına dair tender elan olunur. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan şirkəti Azərbaycan ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə hazır məhsulun çatdırılması xidməti üzrə tender elan edir. Daha ətraflı məlumat almaq üçün [email protected]  elektron ünvanına müraciyyət edə bilərsiniz;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda 2019-cu il üçün medalyonlar üçün qəliblərin hazırlanması üzrə şirkətin seşiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda 2019-cu il üçün  skvizerlərin alinması üzrə şirkətin seşiminə dair tender elan edilir. Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalı zavodunda 2019 və 2020-ci il üçün nəzərdə tutulan  soyuducu və süzmə avadanlığının təmiri üzrə şirkətin seşiminə dair tender elan edilir .Tenderlə əlaqədar bütün suallar [email protected]  elektron ünvanında qəbul olunur;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalçısı şırkəti 2019-cu ildə BTL fəaliyyətini həyata keçiriməsinə dair  tender elan edir. Tenderlə bağlı bütün suallarla  [email protected]  electron ünvanına müraciət edə bilərsiniz;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC pivə istehsalçısı şırkəti Suvenir reklam materiallarının istehsalı və təchizatı seçiminə dair elan edir. Tenderlə bağlı bütün suallarla  [email protected]  elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz;

 

 • Сarlsberg Azərbaycan MMC pivə istehsalı zavodunda 2019-cu ildən 2020-ci ilədək broker xidmətlərinə dair tender elan edilir. Tenderlə bağlı bütün sualları [email protected]  elektron ünvanında göndərə bilərsiniz;

 

 • Carlsberg Azərbaycan MMC pivə istehsalı zavodunda  “2019-cu il üzrə PR xidmətlərinin göstərilməsi”–nə  dair tender elan edilir. Tenderlə bağlı bütün sualları [email protected]  electron ünvanında göndərə bilərsiniz;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC plastik bağlamaların istehsalı və təchizatçı seçiminə dair tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün sualları [email protected]  elektron poçt ünvanına müraciət edə bilərsiniz;

 

 • «Carlsberg Azerbaijan» MMC istehsalatda avadanlıq üçün ehtiyyat hissələrin alışına dair tender elan edir. Ətraflı məlumatı [email protected] elektron ünvanına müraciət edərək əldə edə bilərsiniz;

 

 • «Carlsberg Azerbaijan» MMC İT şöbəsi üçün ofis avadanlığı və komponentlərinin alışına və onların xidmətinə dair tender elan edir. Ətraflı məlumatı [email protected]  elektron ünvanına müraciət edərək əldə edə bilərsiniz;

 

 • «Carlsberg Azerbaijan» MMC marketinq araşdırmalarına dair tender elan edir. Ətraflı məlumatı [email protected]  elektron ünvanına müraciət edərək əldə edə bilərsiniz;

 

 • «Carlsberg Azerbaijan» MMC digital xidmətlərə dair tender elan edir. Ətraflı məlumatı [email protected]  elektron ünvanına müraciət edərək əldə edə bilərsiniz;

 

 • «Carlsberg Azerbaijan» MMC pivə butulkalarının üzərinə papaqların istehsalı və təchizatına dair tender elan edir. Ətraflı məlumatı [email protected]  elektron ünvanına müraciət edərək əldə edə bilərsiniz;

 

 • «Carlsberg Azerbaijan» MMC süzmə avadanlıqları üçün komponentlərin tədarükü üzrə təchizatçı seçiminə dair tender elan edir.   Ətraflı məlumatı  [email protected]  elektron ünvanına müraciət edərək əldə edə bilərsiniz;

 

 • «Carlsberg Azerbaijan» MMC markalarımıza reklam etmək üçün təchizatçı seçiminə dair tender elan edir.    Ətraflı məlumatı  [email protected]  elektron ünvanına müraciət edərək əldə edə bilərsiniz;

 

 • «Carlsberg Azerbaijan» MMC  elektron qaimə və vergi hesab fakturalarla işin avtomatlaşdırılmasına dair tenderin keçirilməsini elan edir.  Ətraflı məlumatı  [email protected] electron ünvanına müraciyyət edərək əldə edə bilərsiniz;

 

 • «Carlsberg Azerbaijan» MMC zavodunda “Təhlükəsizlik xidmətinin  otaqlarının təmiri ” ilə  əlaqədar tender elan edir. Ətraflı məlumatı  [email protected]  elektron ünvanına müraciyyət edərək əldə edə bilərsiniz;

 

 • «Carlsberg Azerbaijan» MMC zavodunda suvenir malları üzrə təchizadçı seçiminə  dair tender elan edir. Ətraflı məlumatı [email protected] elektron ünvanına müraciyyət edərək əldə edə bilərsiniz;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC hədiyyə qutusunun  istehsalı və təchizatçısı seçiminə dair tender elan edir. Tender ilə bağlı bütün suallarla  [email protected]  ünvanına müraciət edə bilərsiniz;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC "Rezerv" - plastik lövhələrin  istehsalçısı və təchizatçısı seçiminə dair tender elan edir. Tenderlə bağlı suallarla  [email protected]   elektron ünvanına müraciət edin;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC plastik Glorifayerlərin istehsalçısı ı və təchizatçısı seçiminə dair tender elan edir. Tenderlə bağlı suallarla  [email protected]  elektron ünvanına müraciət edin;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC Kreativ displeylərin istehsalçısı və təchizatçısı seçiminə dair tender elan edir. Tenderlə bağlı suallarla  [email protected] elektron ünvanına müraciət edin;

 

 • Carlsberg Azerbaijan MMC şirkəti təkrar istifadəli şüşə butulkaların yığılması və çatdırılmasına dair tender elan edir. Tenderlə əlaqədar bütün sualları [email protected] elektron ünvanına qəbul olunur;