Menyu

Dörd dayanıqlılıq ambisiyasını təqdim edirik

Carlsberg Group-un hissəsi olaraq Carlsberg Azerbaijan Birlikdə SIFIRA Doğru (TTZ) strategiyasının ambisiyalarına nail olmaq üçün səy göstərir. TTZ strategiyası dörd əsas ambisiyasından ibarətdir, hansı ki, 2022 və 2030-cu illər üçün individual və ölçülə bilən məqsədlərdən ibarətdir.

Ambisiyalarımız:

SIFIR karbon izi

SIFIR su itkisi

SIFIR məsuliyyətsiz istehlak

SIFIR bədbəxt hadisə

 

Bizim ambisiyalarımız biznesimiz və maraqlı tərəflər (stakeholders) üçün ən önəmli prioritetlərn əsasında təşkil olunub.

TTZ Ambisiyaları haqqında daha ətraflı >>

 

2030

2022


SIFIR

KARBON İZİ

·         Pivəbişirən zavodlarımızda 0% karbon qazı tullantısı

·         Hazır məhsulun karbon izinin 30% azalması

 

 

 

·         Pivəbişirən zavodlarımızda karbon qazı tullantılarının 50% azalması

·         Pivəbişirən zavodlarımızda elektrik enerjisinin bərpa olunan mənbələrdən 100% istifadəsi  

·         Pivəbişirən zavodlarımızda kömürün istifadəsini istisna etmək

·         Hazır məhsulun karbon izinin 15% azalması 1

·         Ətraf mühitə aşağı təsirlə 100% soyutma

·         Ümumi karbon izini azaltmaq üçün 30 təchizatçı ilə tərəfdaşlıq

 

 

 

  

 

SIFIR SU İTKİSİ

·         Pivəbişirən zavodlarımızda suyun istifadəsinin 50% azalması

·         Su çatışmazlığı riskinin yüksək səviyyədə olduğu rayonlarda ümumi su resurslarını qorumaq üçün əməkdaşlığı inkişaf etdirmək

 

·         Pivəbişirən zavodlarımızda suyun istifadəsinin 25% azalması

·         Su ehtiyatlarının çatışmazlığı riskinin yüksək səviyyəsdə olduğu bütün pivəbişirən zavodlarda suyun xüsusi istifadəsinin 2 ql/ql-ya qədər azaldılması imkanlarının öyrənilməsi

·         Su çatışmazlığı riskinin yüksək səviyyədə olduğu rayonlarda ümumi su resurslarını qorumaq üçün əməkdaşlığı inkişaf etdirmək

 

 

 

 

SIFIR MƏSULİYYƏTSİZ İSTEHLAK

 

·         Bazarlarımızın 100%-i məsuliyyətli istehlak sahəsində ildən-ilə yaxşılaşmalara nail olur

 

·         Alkoqolsuz pivəni 100% əldəetmə imkanı

·         Qablaşdırmada və brendlərin aktivləşdirilməsi çərçivəsində məsuliyyətli istehlak haqqında xəbərdarlıq mesajlarının 100% olması

·         Bazarlarımızın 100%-i məsuliyyətli istehlakı dəstəkləmək üçün tərəfdaşlarla əməkdaşlıq edir 

SIFIR BƏDBƏXT HADİSƏ

 

Sıfır bədbəxt hadisə

Bədbəxt hadisələrin əmsalının ildən-ilə azaldılması

ƏLAVƏ MƏLUMAT İSTƏYİRSƏN?

Ətraflı məlumat üçün kliklə
Dayanıqlılıq naminə addımlar

Dayanıqlılıq naminə addımlar

Carlsberg Azerbaijan-ın ən uğurlu təcrübələri haqqında məlumat almaq